Документы

ПРИКЛАД ДОГОВОРУ

ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

м. Київ

ФО-Підприємець Сирий Анна Андріївна (запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №20660000000046560 від 27.10.2017) (надалі «Виконавець») пропонує громадянину (-нці) _____________________________________

_________________________________, паспорт серія ___ №____________, надалі іменованому «Клієнт», укласти договір на зазначених нижче умовах.

Ця пропозиція (далі — Договір) є публічною офертою, повним і беззастережним прийняттям (акцептом) умов якої є здійснення Клієнтом першої оплати запропонованих Розважальним закладом послуг у порядку, визначеними цим договором. Згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України умови Договору однакові для всіх споживачів. Акцепт оферти означає, що Клієнт згоден з усіма положеннями цієї пропозиції і рівносильний укладенню договору про надання послуг. Датою укладення договору вважається дата внесення оплати.

  1. Предмет договору

1.1. Виконавець зобов’язується надати, а Клієнт, який є батьком (законним представником) дитини _________________________________________,  _________ р.н.,  свідоцтво про народження серія ______ №____________, щодо якої укладено цей Договір, зобов’язується прийняти та оплатити на умовах даного Договору наступні послуги:

1.1.1. Послуги з організації розвиваючого дозвілля дітей віком від 2 років (надалі Послуги).

1.2. Виконавець не здійснює діяльність у сфері освіти, та не видає документів, що підтверджують отримання позашкільної освіти.

1.3. Послуги надаються виключно після їх оплати.

  1. Права та обов’язки сторін

2.1. Розважальний заклад “Gentle Men” зобов’язується:

2.1.1. Організувати заходи з виховання та дозвілля, враховуючи вікові особливості дитини, у приміщенні закладу; здійснювати розвиток дитини на основі сучасних методик розвитку дитини, а також програм згідно з розпорядженням Міністерства освіти України;

2.1.2. Забезпечити дитину на час перебування у закладі необхідними розвиваючими та ігровими матеріалами, обладнанням;

2.1.3. Затвердити розклад розвиваючих занять з урахуванням віку дітей і розмістити розклад в приміщенні Розважального закладу;

2.1.4. Повідомляти Клієнта про будь-які зміни в розкладі та вартості Послуг;

2.1.5. Формувати групи дітей чисельністю не більше 12 осіб в кожній віковій групі та не більше 10 осіб у змішаній віковій групі.

2.2. Розважальний заклад має право:

2.2.1. Самостійно встановлювати тривалість занять з урахуванням допустимих медико-санітарних норм;

2.2.2. Розважальний заклад має право в разі необхідності замінити одного вихователя іншим.

2.2.3. Надавати Клієнту консультативну або іншу допомогу в питаннях, пов’язаних з індивідуальними особливостями його дитини, використовуючи рекомендації вихователя.

2.2.4. Розірвати договір з Клієнтом в односторонньому порядку без збереження місця у групі в разі порушення Клієнтом зобов’язань стосовно оплати.

2.3. Клієнт зобов’язується:

2.3.1. Своєчасно оплачувати послуги, зазначені в п.1.1.1 цього Договору на умовах п.3 Договору;

2.3.2. Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку Розважального закладу;

2.3.3. Відшкодувати збитки, заподіяні ним самим або його дитиною майну Розважального закладу, відповідно до законодавства України;

2.4. Клієнт має право:

2.4.1. Обирати послуги, що надаються Розважальним закладом, враховуючи розклад занять та вікові особливості своєї дитини за наявності місця у групі;

2.4.2. Відмовлятися від частини послуг, що надаються Розважальним закладом з особистих або інших причин без повернення внесених коштів.

  1. Оплата послуг

3.1. Клієнт оплачує послуги Виконавця готівкою в розмірі ____________ грн за 1 календарний місяць.

3.2. Сплачені кошти можуть бути перенесені на наступний розрахунковий період лише у випадку, коли дитина пропустила частину занять по причині хвороби і тільки якщо це підтверджено документально згідно з чинним законодавством України.

3.3. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати вартість послуг. Виконавець сповіщає Клієнта про такі зміни.

  1. Термін договору

4.1. Договір набуває чинності з моменту оплати послуг Виконавця, і діє до закінчення оплаченого періоду.

  1. Інші умови

5.1. Клієнт надає Виконавцеві згоду на зберігання і обробку, в тому числі автоматизовану, будь-якої інформації, що відноситься до персональних даних Клієнта з метою, що пов’язана з виконанням даного Договору та наслідків його виконання, або невиконання. Клієнт надає Виконавцю свою згоду на обробку його персональних даних без обмеження терміну зберігання та терміну обробки персональних даних.

5.2. Виконавець залишає за собою право відмовити в перебуванні у Розважальному закладі дитині з ознаками ГРВІ або іншого інфекційного захворювання.

5.3. У літній період (червень-серпень) Виконавець залишає за собою право змінювати графік і режим роботи Розважального закладу.

5.4. Всі зміни до цього Договору затверджуються відповідним наказом Виконавця та набувають чинності з моменту оприлюднення наказу.

  1. Відповідальність сторін

6.1. Цей договір регулюється чинним законодавством України, незалежно від того де знаходиться Клієнт, який отримує послугу.

6.2. З усіх інших питань, не передбачених у цьому Договорі, сторони керуються чинним законодавством України.